Miljö och kvalitet

Vi är kvalitets- och miljölicensierade i ett system som omfattar kvalitets- och miljörutiner anpassade efter kravstandard för gällande ISO-system.

Verksamhetssystemet omfattar huvudsakligen rutiner för:

  • Organisation - Ansvar och utbildning
  • Avvikelser - Ständiga förbättringar
  • Styrning/Kontroll av verksamheten
  • Begränsan av miljöpåverkan
  • Inköp - leverantörer
  • Lagefterlevnad

Varje år utförs en extern revision av kvalitets- och miljösystemet.

Integritetspolicy

Så här behandlar ALP Markteknik AB dina personuppgifter.

ALP Markteknik AB (ALP) behandlar personuppgifter enligt vid var tidpunkt gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att ALP skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy samt besöka www.datainspektionen.se för ytterligare information om personuppgiftsbehandling. Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss.

Vår fullständiga integritetspolicy kan du läsa här: Integritetspolicy