Vår kompetens

Våra kompetensområden inkluderar allt från planering och projektering till projekt-/byggledning, kontroll och besiktningar.

Utredningar

Vi utför dagvattenutredningar till detaljplaner. Med hjälp av Stormtac beräknar vi föroreningar och ger förslag till effektiva reningsåtgärder samt dimensionerar dagvattensystemet för framtida förhållande.. Skyfallsmodellering utförs med hjälp av Scalgo live. Till detaljplaner utför vi också VS-utredningar, där vi dimensionerar vattenledningsnät och spillvattennät.

Projektering

Vi projekterar och upprättar kompletta bygghandlingar enligt gällande Anläggnings-AMA och AF-AMA. Med hjälp av Trimble Novapoint projekterar vi i 3D och levererar kompletta maskinstyrningsfiler.

Byggledning och kontroll

Under byggskedet kan vi bistå med tjänster som fortlöpande kontroll, projekt- och byggledning samt besiktningar.

Mätningar

Vi utför inmätningar och utsättningar. Med hjälp av GPS, totalstation och modern datautrustning kan vi utföra terrängmodeller och exakta volymberäkningar.